Checklist Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

 

Belastingmaatregelen 2014 – naar aanleiding van prinsjesdag 2014

Onderstaande checklist biedt u alvast de belangrijkste punten van de belastingmaatregelen 2014. Heeft u naar aanleiding van onderstaande punten nog vragen, neemt u gerust contact met ons op (Deborah van der Veen, Randenbroeck Accountancy; 0514-560147)

 

De regeling voor versneld afschrijven eindigt na 2013. Vanaf 2014 kunt u dus niet meer versneld afschrijven op nieuwe investeringen.
De regering verlengt de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%.
Het percentage voor de Research and Development aftrek (RDA) wordt in 2014 waarschijnlijk ongeveer  60% (is nu 54%). Het definitieve percentage wordt eind 2013 vastgesteld.
Het drempelbedrag voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil wordt verhoogd naar € 2.500.
De regering verhoogt de maximale arbeidskorting in vier jaar tijd met € 836. In 2014 zal de verhoging € 374 bedragen.
Het maximum van de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 wordt vanaf 1 januari 2014 verhoogd met € 99 tot maximaal € 2.100. Voor hogere inkomens wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk afgebouwd tot nihil. Overige heffingskortingen worden niet geïndexeerd.
Het kabinet wil de positie van flexwerkers verbeteren. Zo mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Ook geeft een nieuwe ketenbepaling een werknemer al na twee tijdelijke contracten of maximaal twee jaar recht op een vast dienstverband.
Er gaat één ontslagroute gelden voor alle werknemers, die afhankelijk is van de reden van ontslag.
Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest, krijgen bij ontslag een transitievergoeding mee. Deze kunnen ze gebruiken voor scholing of het vinden van ander werk.
De zelfstandigenaftrek blijft volgend jaar nog € 7.280, maar zal in 2015 omlaag gaan.
De belasting- en invorderingsrente wijzigen in 2014. Er gaat een ondergrens gelden van 8% binnen de vennootschapsbelasting en van 4% voor overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting.
De regering verhoogt per 1 januari 2014 de accijnzen op diesel met 3 cent per liter en de accijnzen op LPG met 7 cent per liter; op alcoholhoudende dranken met 5,75%; en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken wordt verhoogd. De invoering van een accijnsverhoging op tabaksproducten wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.
Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek voor de eigen woning in 28 jaarlijkse stappen van 0,5% teruggebracht van 52% naar 38%. Dit geldt voor bestaande en nieuwe hypotheken. Als compensatie wordt de derde schijf van de inkomstenbelasting (42%) in 2014 met € 540 verlengd.
Het plafond voor kredieten via stichting Qredits voor startende ondernemingen gaat omhoog naar € 150.000.
Het borgstellingspercentage van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd van 45% naar 67,5%. Het maximale bedrag waarvoor de overheid borg staat, gaat van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting(MRB) voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder (is nu nog 30 jaar en ouder). Onder meer personen- en bestelauto’s die rijden op benzine en die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar en jonger dan 40 jaar, komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB, met een maximum van € 120. Ze mogen dan in januari, februari en december niet van de openbare weg gebruikmaken.
De premie WW-Awf die werkgevers moeten betalen, stijgt van 1,70% naar 2,30%. De gemiddelde sectorpremie daalt juist van 2,76% naar 2,67%.
De maximale duur van de door de overheid gefinancierde WW-uitkering gaat omlaag van 38 naar 24 maanden.
De pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) van 16% over het loon van werknemers voor zover dat de € 150.000 overstijgt, geldt ook in 2014.
De tegemoetkoming arbeidsongeschikten gaat per 1 januari 2014 omlaag van € 342 netto per jaar naar € 247.
De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door een subsidieregeling.
Het kabinet schaft de stamrechtvrijstelling af per 1 januari 2014. Belastingplichtigen met een bestaand stamrecht die hun aanspraken in 2014 ineens laten uitbetalen, hoeven maar over 80% van de totale uitkering belasting te betalen.
De eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting wordt per 1 januari 2014 verhoogd tot € 100.000. De ontvanger van de schenking moet dit bedrag dan wel gebruiken voor de eigen woning

Bron: checklist administratie

Published on: 18 september 2013
Posted by: Ingrid Hoekstra

Pin It on Pinterest

Share This