Factuurvereisten

Hallo ondernemers!

We merken regelmatig dat niet alle facturen in de administraties aan alle vereisten voldoen.
Graag willen we jullie informeren over de regelgeving omtrent deze factuurvereisten.
Bij het inkopen van goederen en diensten voor uw bedrijf dienen de inkoopnota’s ook aan deze vereisten te voldoen, anders mag je officieel de btw niet terugvragen!
En dat is natuurlijk erg zonde!
Bij vragen horen we het graag!
Vriendelijke groeten,
Het Randenbroeck Team

Let op de nieuwe btw-factureringsregels per 1 januari 2013!

U dient per 1 januari 2013 rekening te houden met de nieuwe btw-factureringsregels. Wi jraden u aan om uw administratie hier nu alvast aan te koppelen.Waar moet een volledige btw-factuur per 1 januari 2013 aan voldoen?
1.Datum uitreiking factuur.
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag).
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter.
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als eenintracommunautaire levering wordt verricht.
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer.
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving.
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden.
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw,evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
9. Het toegepaste btw-tarief.
10. Het te betalen btw-bedrag.
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:- Factuur uitgereikt door de afnemer.
12. (Indien van toepassing):- Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:- Btw verlegd.
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt).
15. (Indien van toepassing) de vermelding:- Bijzondere regeling reisbureaus.
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling – gebruikte goederen of;
– Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of;
– Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.
17. Indien van toepassing: – NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger.
Let op!
Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Wat zijn de eisen voor een vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013?

U krijgt vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het factuurbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur dient aan de volgendeeisen te voldoen:
1. Factuurdatum.
2. NAW-gegevens leverancier.
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten.
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Let op! 
Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat per 1 januari 2013 een boete van maximaal €4.920.

bron: NBA 

Published on: 2 december 2012
Posted by: Ingrid Hoekstra

Pin It on Pinterest

Share This