header-open-ontbijt-maart

De rechtspositie van de zelfstandig ondernemer

boots_arbeidsrechtSamenvatting Open Ontbijt – maart 2015

Op 10 maart 2015 heeft Marie-José Stam (zelfstandig juriste en eigenaar van Boots Arbeidsrecht) uitleg en toelichting gegeven over het belang van een goed contract tussen een zzp-er en zijn opdrachtgever. Vermijd onnodige (financiële) risico’s en leg de juiste afspraken goed vast.

Een zzp-er heeft (doorgaans) te maken met de overeenkomst van opdracht. Ook wel freelance contract. De overeenkomst van opdracht is geregeld in de wet, maar dit is vrij beknopt en bovendien veelal regelend recht: daar mag je van afwijken. Met andere woorden is er veel contractsvrijheid. Dit betekent dus zelf de regie nemen. Afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.

In een freelance-overeenkomst komen alle afspraken te staan die van toepassing zijn op de samenwerking tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Hoe uitgebreid of beknopt de freelance-overeenkomst moet zijn hangt af van het soort werkzaamheden dat wordt verricht en hoe gedetailleerd de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.

Onderstaande onderwerpen, die in de overeenkomst van opdracht een belangrijke rol spelen, zijn in de presentatie uitgebreid toegelicht.

Onder meer dat benadrukt moet worden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het belang van de aanwezigheid van een VAR WUO. De omschrijving en duur van werkzaamheden. Zelfstandigheid opdrachtnemer en recht tot vervanging. Beloning, betalingstermijn en vergoeding van gemaakte onkosten. Opzegtermijn. Geheimhouding, relatie- en concurrentiebeding, (intellectueel) eigendomsrecht, aansprakelijkheid en vrijwaring.

Tenslotte nog twee tips bij de totstandkoming van een contract:
Tip 1: gebruik algemene voorwaarden. Let op! Deze voorwaarden wel terhandstellen.
Tip 2: Wederzijds akkoord door middel van een handtekening van de andere partij.

En bij twijfel…raadpleeg je een jurist.

Published on: 11 maart 2015
Posted by: Ingrid Hoekstra

Marie-José Stam-Boots is zelfstandige juriste en eigenaar van Boots Arbeidsrecht.
Kijk voor meer informatie op: www.bootsarbeidsrecht.nl
Voor vragen of een afspraak, stuur een mailtje naar info@bootsarbeidsrecht.nl

Pin It on Pinterest

Share This