Werkplezier (1)

Iedereen elke dag plezier

Hoe ver staat deze uitroep van de gelijknamige beweging (zie www.iedp.nl) van de realiteit van veel mensen. Commpass Coaching geeft workshops die vaak worden bezocht door mensen bij wie het werkplezier de laatste tijd sterk is afgenomen. Deze deelnemers nemen verantwoordelijkheid door te onderzoeken wat zij nodig hebben om goed te functioneren. In deze workshop ontdekken ze de reden van hun ontevredenheid, stress en andere klachten: het werk of de werkomgeving sluit niet aan bij hun natuurlijke talenten.

Motiverende omstandigheden
Waardoor kun je met plezier naar het werk? Voor de één is dat een prettige werksfeer, voor een ander de uitdaging in het werk of de mogelijkheid om rustig aan een taak te werken. Deze motiverende omstandigheden hangen onder meer samen met persoonlijkheids-stijlen. Wat  voor de één plezierig is, kan voor een ander juist een bron van stress zijn. Zo had een deelnemer de ideale omgeving voor iemand met een dominante gedragsstijl, terwijl hij zelf een mix heeft van een consciëntieuze / stabiele gedragsstijl. Hij ervaart veel stress door de veelheid van taken en de zelfstandigheid van deze functie. In een rustigere omgeving met een duidelijke taakafbakening functioneert hij veel beter.

Dominant  (wil winnen) Sterke kanten

 •   snel, actie
 •   wedijverend, competitief
 •   besluitvaardig
 •   sterke wil
 •   vol zelfvertrouwen

Ideale omgeving

 •   positie met invloed
 •   veel afwisseling van taken
 •   uitdagingen en respect
 •   zelfstandigheid
 •   veel bewegingsvrijheid

 

Invloed  (wil beïnvloeden)  Sterke kanten

 •   relatiegericht
 •   opgewekt, enthousiast
 •   positieve invloed op (groeps)sfeer
 •   maakt snel contact
 •   uit gemakkelijk gevoelens

Ideale omgeving

 •   vriendelijke, aangename sfeer
 •   enthousiast ‘publiek’
 •   openlijke erkenning van bekwaamheden
 •   training en advisering van anderen
 •   gemeenschappelijke activiteiten in de vrije tijd
Consciëntieus (wil perfectie)Sterke kanten

 •   nauwkeurig
 •   zorgvuldig
 •   grondig
 •   gedisciplineerd
 •   analytisch

Ideale omgeving

 •   nauwkeurige taakomschrijving
 •   genoeg tijd om taken af te maken
 •   werk waarin hoge kwaliteit wordt gevraagd

 

Stabiel (wil zekerheid)   Sterke kanten

 •   rustig
 •   gevoelig
 •   geduldig
 •   vriendelijk
 •   kan goed samenwerken

Ideale omgeving

 •   team
 •   onderbouwde waardering
 •   harmonie, geen conflicten
 •   duidelijk afgebakend taakgebied

Minder resultaat, meer verzuim
De signalen van werknemers die onvoldoende werkplezier ervaren, zijn vaak al vrij snel zichtbaar: meer gemopper, minder resultaat, negatief effect op de werksfeer, meer verzuim. Belangrijk is de signalen bespreekbaar te maken met de werknemer. Door welke factoren zou hij/zij weer meer plezier kunnen krijgen in het werk? Of is het zinvol verder te onderzoeken waar de werknemer het beste tot zijn/haar recht komt, misschien wel in een heel andere organisatie?

Talenten beter benut
Veel werkgevers onderschatten de behoefte van werknemers aan loopbaanadvies, zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek van de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals, Noloc. Van de werknemers die ervaring hebben met een loopbaanadviseur, geeft driekwart aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt. Zij zijn van mening dat hun potentieel en talenten beter worden benut. Terwijl het in veel organisaties al verdacht is als een medewerker aangeeft loopbaanadvies te willen. Daar wordt een ontevreden medewerker al snel de laan uitgestuurd. Gelukkig zit hier wel een kentering in en is er steeds meer openheid om de behoefte aan loopbaanadvies te bespreken. Loopbaanadvies is dus ook voor werkgevers goed, want het verhoogt de motivatie van de medewerker en daarmee het resultaat. Het vergroot tevens de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn/haar loopbaan en werkplezier.

Loopbaanadvies faciliteren in HR-beleid
Openheid en veiligheid in de organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor werknemers om de behoefte aan loopbaanadvies kenbaar te maken. Dit kan door het op te nemen als  onderdeel van het employabilitybeleid van de organisatie en het een jaarlijks terugkerend onderwerp te laten zijn tijdens het functioneringsgesprek. Het vraagt van de werkgever de bereidheid actief mee te denken met de werknemer over aanpassingen waar dat mogelijk is of alternatieven te bieden. Een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden kan al veel uitmaken. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een inhoudelijke training, teamtraining voor betere samenwerking, vaardigheidstraining, individuele coaching gericht op persoonlijke effectiviteit en communicatie, meer vrijheid om het werk op een bepaalde manier in te delen, concrete feedback, een leiderschapsstijl die beter aansluit bij de competenties van de medewerker, enzovoort. Als het werk meer tegemoet komt aan de motiverende omstandigheden van de werknemer, dan kan deze weer opnieuw werkplezier ervaren.

Loopbaanscan
In veel gevallen volstaat een korte loopbaanscan. Deze maakt duidelijk welke factoren een rol spelen bij het werkplezier. Een werknemer kan hierdoor zelf conclusies trekken en voorstellen doen voor verandering. Soms is er binnen de organisatie geen mogelijkheid om aan te sluiten bij de interesses, motiverende omstandigheden en kwaliteiten van een werknemer. Deze is dan waarschijnlijk zelf al tot de conclusie gekomen dat hij/zij in deze organisatie niet tot bloei zal komen. Een zorgvuldige begeleiding bij het vinden van ander werk is dan wenselijk. Een loopbaantraject is dan een goed en betaalbaar alternatief voor een duur outplacement. Zo kunnen werknemer en werkgever op een prettige manier afscheid van elkaar nemen als er geen andere mogelijkheden zijn.

Eef Huiser-van der Elst
Commpass Coaching

(Dit artikel is eerder verschenen op www.commpasscoaching.nl en www.hrjob.nl).

Pin It on Pinterest

Share This